سند ملکی یکی از مهمترین انواع سند است
انواع سند
5/5 - (12 امتیاز)

سند یعنی هر نوشته ای که توسط اشخاص تهیه و تنظیم و مهرو امضا شود و در اقامه ی دعوا و اثبات حق بتوان به آن استناد جست. بر مبنای وضعیت مالکیت، سند ملکی هم به انواع مختلفی تقسیم می شود و با توجه به پیچیدگی و گستردگی معاملات مسکن و ملک آگاهی از انواع سند ملکی گامی مهم در انجام معاملات امن و صحت معاملات به شمار می رود و در این مساله تفاوتی بین املاک تهران و سایر شهرها و شهرستان ها نیست بنابراین بهتر است قبل از هر اقدامی در بازار معاملات ملک و مسکن ابتدا از آگاهی لازم از انواع سند پیدا کنید.

سند ملکی یکی از مهمترین انواع سند است

سند ملکی یکی از مهمترین انواع سند است

انواع سند بر مبنای نحوه ی تنظیم :

آگاهی از انواع سند ملکی گامی مهم در انجام معاملات امن به شمار می رود .اسناد بر مبنای اینکه در حضور اشخاص عادی تهیه و تنظیم شود و یا در مراجع رسمی از قبیل دفاتر اسناد رسمی ، اداره ثبت و توسط ماموران رسمی تهیه و تنظیم شده باشد به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم می شود

سند عادی

در قانون ویژگی هایی برای سند رسمی بیان شده که فقدان هریک از آنها می تواند سند را به سند عادی تبدیل کند . یک سند رسمی حتما باید توسط مامور رسمی صلاحیت دار و با رعایت کامل حد و حدود قوانین تنظیم سند مکتوب شده باشد . هر سندی که فاقد هر یک از این سه ویژگی باشد سند عادی محسوب می شود . بنا براین مکتوبی که عموما توسط مشاور املاک نوشته شده و به مهر و امضای دو طرف معامله می رسد چنانچه مندرجات خلاف قانون نداشته باشد سند عادی محسوب می شود و هر چند مدرکی بر وقوع و انجام عملی از سوی طرفین است و مفاد آن بین دو طرف نافذ است اما در بسیاری موارد و در برابر اشخاص ثالث فاقد رسمیت لازم است

سند رسمی

بر مبنای قوانین سند رسمی؛ سندی است که در نزد مراجع صلاحیت دار با دخالت مامور رسمی که صلاحیت تنظیم سند را دارد با رعایت تمام موارد قانونی تنظیم شده و به مهر و امضای طرفین برسد . این سند در تمام مراجع رسمیت داشته و تاریخ آن نه تنها در میان طرفین بلکه نزد فرد ثالث نیز معتبر است و مهمتر اینکه سند رسمی قدرت اجرایی دارد.

مکتوبی که عموما توسط مشاور املاک نوشته شده و به مهر و امضای دو طرف معامله می رسد سند عادی محسوب می شود

مکتوبی که عموما توسط مشاور املاک نوشته شده و به مهر و امضای دو طرف معامله می رسد سند عادی محسوب می شود

انواع سند ملکی

علاوه بر اسناد عادی و رسمی سند ملکی بر مبنای وضعیت مالکیت اعم از مشاع یا مفروز یا وفقی بودن،ورثه ای یا وکالتی یا بنچاق بودن و سایر حالات ممکن به انواع متفاوتی تقسیم می شود که آگاهی از ظرایف و پیچیدگی های هریک می تواند در مواقع لزوم از هر گونه اشتباه و ضررو زیان و یا بروز دردسرهای احتمالی جلوگیری کند.

سند مشاع

منظور از ملک مشاع ملکی است که تمام شرکا به نسبت سهم در تمام اجزای ملک شریکند و حدود سهم هریک جداگانه مشخص نیست. تمام معاملات ملک مشاع باید با رضایت تمام شرکا صورت گیرد بنابراین انجام معامله با سند ملک مشاع حائز ظرافت هایی است که باید به آن کامل و دقیق توجه نمود تا مشکلات حقوقی ایجاد نشود.

سند مفروز

هر یک از شرکای ملک مشاع می تواند درخواست افراز ملک نموده و در حدود سهم خود سند مفروز دریافت کرده و معاملات را به اختیار خود در مورد سهم خود انجام دهد با این همه معاملات با سند مفروز پیچیدگی های حقوقی خاصی دارد که بهتر است با مشورت افراد آگاه به مسائل حقوقی املاک صورت گیرد.

سند تک برگ رسمی است که به وسیله ی رایانه کروکی و تمام اطلاعات دقیق ملک در برگه ای واحد به شکل شفاف و خوانا ثبت می شود

سند تک برگ  رسمی است که به وسیله ی رایانه کروکی و تمام اطلاعات دقیق ملک در برگه ای واحد به شکل شفاف و خوانا ثبت می شود

سند شش دانگ

وقتی ملک به شکل کامل و از تمام جهات شمال و جنوب و …به صورت تام و تمام متعلق به یک نفر باشد برای ملک سند ششدانگ صادر می شود که نوعی سند رسمی محسوب شده و از لحاظ حقوقی کمترین میزان گرفتاری را دارد.

سند تک برگ

نوعی سند رسمی است که به وسیله ی رایانه کروکی و تمام اطلاعات دقیق ملک در برگه ای واحد به شکل شفاف و خوانا ثبت می شود  .

سند وقفی

املاک وقفی بدون اذن اداره اوقاف  قابلیت خرید و فروش ندارند و در بهترین حالت به شکل ۹۹ ساله اجاره داده می شوند و سند وقفی نیز بر همین مبنا تنظیم می شود پس در هنگام معامله به این موضوع دقت کنید

سند المثنی

چنانچه سند ملک به هر دلیل مفقود شده یا از بین برود مالک با ارائه مدارک لازم و طی مراحل قانونی  می تواند درخواست صدور سند المثنی نماید

سند عرصه و اعیان

این نوع سند مربوط به آپارتمان هاست که مالکیت زمین یا عرصه جدا از مالکیت اعیان یا همان واحد آپارتمانی است بنابراین اگر به فکر خرید آپارتمان در سعادت آباد هستید به این نکته توجه کنید سهم هریک از مالکان واحدها نسبت به عرصه یا زمین ملک بستگی به متراژ آپارتمان دارد این موضوع در مورد املاک موروثی و در زمان تجدید بنا اهمیت پیدا می کند.

هریک از ورثه با ارائه مدارک لازم می توانند درخواست صدور سند به اندازه سهم الارث خود نماید.

هریک از ورثه با ارائه مدارک لازم می توانند درخواست صدور سند به اندازه سهم الارث خود نماید

سند ورثه‌ای

هریک از ورثه با ارائه مدارک لازم می توانند درخواست صدور سند به اندازه سهم الارث خود نماید.

سند تفکیکی

در املاک شراکتی هر یک از شرکا می تواند با تفکیک سهم خود تقاضای سند تفکیکی نمایند که این اسناد هم مسائل حقوقی خاص خود را دارند.

سند وکالتی

در مواردی که مالک به هر دلیلی اقدام به تنظیم سند و اعطای وکالت فروش  به شخص یا اشخاص دیگر نماید سند مزبور سند وکالتی است که بررسی  رسمی و قانونی بودن مدارک مربوط به وکالت در این مواقع برای پیشگیری از هر گونه کلاهبرداری بسیار ضروری است.  

سند معارض

هر گاه برای ملکی با مشخصات ثبت شده و دقیق بیش از یک سند رسمی با مالکیت و تاریخ متفاوت صادر شده باشد به این اسناد سند معارض اطلاق می شود که پس از بررسی های لازم هر یک از این اسناد که حاوی اطلاعات اشتباه و در تعارض با واقعیت باشد باطل خواهد شد.

سند عادی که مندرجات آن به تایید و مهر و امضای معتمدین و افراد سرشناس رسیده باشد بنچاق نامیده می شود

سند عادی که مندرجات آن به تایید و مهر و امضای معتمدین و افراد سرشناس رسیده باشد بنچاق نامیده می شود

بنچاق

سند عادی که مندرجات آن به تایید  و مهر و امضای معتمدین و افراد سرشناس رسیده باشد بنچاق نامیده می شود که البته بیشتر در گذشته مرسوم بوده است اما همچنان سند بنچاق  در صورت تایید اعتبار از سوی مراجع صلاحیت دار می تواند معتبر باشد

سند شورایی

سند عادی  که به تایید و مهر و امضای اعضای شورای محلی رسیده باشد سند شورایی نامیده می شود که البته فاقد رسمیت قانونی است

سند منگوله‌دار

وجود یک منگوله و تکه ای سرب پلمپ  بر روی اسناد قدیمی نشان از تایید سند توسط مراجع رسمی تنظیم سند داشت و دلیل محکمی بود بر صحت قانونی مندرجات سند . به این اسناد سند منگوله دار گفته می شود

سند رهنی

در مواردی که افراد قصد استفاده از تسهیلات مسکن را داشته باشند سند در طول زمان باز پرداخت در رهن بانک باقی مانده و پس از تسویه تحویل مالک می شود البته در صورت عدم تادیه وام در موعد مقرر بانک می تواند اقدام به تصاحب ملکی که سندش در رهن بانک است نماید

مسکن الف با سالها تجربه درخشان در معاملات مسکن سعادت آباد آمادگی دارد ضمن ارائه بهترین املاک سعادت آباد مشاورات لازم در زمینه ی انواع سند در معاملات را در اختیار مراجعان قرار دهد

۵/۵ - (۱۲ امتیاز)
تبریک سال نو 1041

پیام تبریک نوروز مجموعه بزرگ مسکن الف سعادت آباد

۵/۵ – (۱ امتیاز) به نام خداوند هستی بخش خداوند را شاکریم که توفیق آن را داد تا بهار دیگری را در کنار شما عزیزان باشیم نوروز ۱۴۰۱ را به همه عزیزان تبریک عرض نموده و سالی سرشار از سلامتی، صلح، آرامش و شادی را برای شما آرزومندیم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز مدیریت مسکن الف سعادت آباد حمید رضا حسن پور

ادامه مطلب »
نگاهی دقیق به شرایط وام ودیعه مسکن

نگاهی دقیق به شرایط وام ودیعه مسکن

۴٫۸/۵ – (۶ امتیاز) شرایط متلاطم اقتصادی در چند سال اخیر، نبود نظارت کافی و عدم وجود ساز و کار کارشناسی شده و معین ، منجر به افزایش لجام گسیخته ی اجاره بها شده و خانوارهای بسیاری را در تهیه سرپناه با مشکل جدی مواجه ساخته است. حال اینکه چرا هیچ ساز و کار معین و نظارت دقیقی در زمینه اجاره بهای مسکن صورت نمی گیرد و یا چرا راهکارهای آزموده تمام دنیا در این زمینه در ایران اجرا نمی شود بحثی مفصل است که در این فرصت نمی گنجد ولی به هر حال اعطای وام ودیعه مسکن ، راهکاری است که دولت مدیران برای

ادامه مطلب »
افزایش سقف وام مسکن جوانان

افزایش سقف وام مسکن جوانان؛ آیا رویای خانه دار شدن تحقق می یابد ؟

۴٫۹/۵ – (۱۱ امتیاز) مسکن ؛ یکی از سه نیاز اساسی بشر است که این روزها در کشور ما نوسانات شدید قیمت آن باعث شده بسیاری از اقشار جامعه حتی رویای خرید آن را نیز از سر بیرون کنند.در حالی که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی برخورداری از مسکن متناسب با نیاز ، حق هر خانوار ایرانی است و دولت موظف است به طرق گوناگون شرایط خانه دار شدن را به ویژه برای اقشار ضعیف و کم درآمد مهیا کند. از ابتدای انقلاب تاکنون دولت ها طرح های مختلفی در این زمینه ارائه داده اند که البته با توجه به تورم روز افزون، موفقیت چندانی

ادامه مطلب »
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.