سبد خانوار
پروانه ساختمانی در کشور ۱۲.۴ درصد و در تهران ۳۱.۶ درصد افزایش یافت
Rate this post

طبق اعلام مرکز آمار، در فصل بهار ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور ۱۲.۴ درصد و در تهران ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، در فصل بهار ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور ۱۲.۴ درصد و در تهران ۳۱.۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار ایران اعلام کرد: افزایش ۳۱٫۶ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۱۲٫۴ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل بهار ۹۷ نسبت به فصل بهار ۹۶ ثبت شده است.
بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل بهار سال ۹۷ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران
در فصل بهار سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۹۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۰٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۱٫۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۶٫۴ واحد بوده است.
تعداد ۳۰۵۵ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۲٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۴٫۴ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۵۳۷ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۹٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۲٫۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۱۵۸ متر مربع بوده است.
ب- کل نقاط شهری کشور
در فصل بهار سال ۱۳۹۷ ، تعداد ۹۰۶۶۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود۲٫۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲٫۴ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ۲٫۶ واحد بوده است.
تعداد ۳۴۲۷۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل بهار ۱۳۹۷ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۰٫۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۳٫۱ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در فصل بهار ۱۳۹۷ حدود ۱۷۴۳۸ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۰٫۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۰٫۰ درصد افزایش داشته است.
متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۰۹ متر مربع بوده است.
منبع خبر : خبرگزاری فارس

روابط عمومی مسکن الف

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.